Digitaal aanmanen en innen met behulp van Machine Learning technologie.

Met Connect2Collect innen wij minimaal 80% van je onbetaalde facturen binnen 48 uur. Dat is goed voor je cashflow, interne organisatie, imago en klantretentie. Goed om te weten: wij worden graag afgerekend op resultaat.

Tijdige betaling van facturen
De meeste debiteuren die hun factuur niet tijdig betalen, zijn dat vaak simpelweg vergeten. Het is dan ook een lastige opgave in de huidige tijd om aandacht te krijgen én te behouden. Bij Connect2Collect vinden we met AI-technologie de meest effectieve manier om aandacht van je debiteuren te krijgen. Welk kanaal, dag, tijdstip, ‘tone-of-voice’ en frequentie? Daarnaast krijg je betrouwbare voorspellingen over het betaalgedrag van klanten om je inningsprocessen te optimaliseren.

Een schaalbare persoonlijke aanpak.