Een persoonlijke en doeltreffende klantbenadering leidt tot minder afsluitingen en beter betaalgedrag.

Door de historisch lage rentepercentages van de afgelopen jaren is lenen steeds aantrekkelijker en toegankelijker geworden. Het is tegenwoordig makkelijker dan ooit om een persoonlijke lening af te sluiten bij je bank of een van andere aanbieder. Echter, de geschiedenis leert dat in tijden van economische teruggang mensen vroeg of laat moeilijkheden ondervinden bij het terugbetalen van hun leningen.

De uitdaging

Met een nieuwe recessie in het vooruitzicht door de coronacrisis lijkt een dergelijk scenario dichterbij dan ooit. De vraag is, hoe weet een financiële instelling in crisistijd het betaalgedrag van cliënten positief te beïnvloeden zodat ze zo lang mogelijk aan hun termijnbedragen kunnen blijven voldoen.

De aanpak

Mensen die onder financiële druk staan, passen hun uitgaven en verplichtingen aan de mate van urgentie aan. De mate van urgentie heeft rechtstreeks te maken met de manier waarop de schuldeiser zijn achterstallige vorderingen communiceert. De maatstaf is ‘hoe langer je wacht en hoe onpersoonlijker de aanmaning is, hoe kleiner de kans op inning’.

De resultaten

Met onze op A.I. gebaseerde digitale aanmanings- en inningsdienst Connect2Collect ben je in staat om je klanten hyperpersoonlijk te benaderen (kanaal, datum, tijdstip, toonzetting) op hun mobiele telefoons. Hierdoor zijn ze geneigd veel sneller tot betaling over te gaan. Dit levert niet alleen hogere betaalconversies op, maar zorgt er tevens voor dat je vorderingen sneller kunt innen. Dit komt de cashflow ten goede en scheelt verdere aanmaningskosten

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het effect van de inzet van A.I. in het aanmanings- en inningstraject op het betaalgedrag van je klanten? Neem contact met ons op!