Een persoonlijke en doeltreffende klantbenadering leidt tot minder afsluitingen en beter betaalgedrag.

In onze moderne samenleving vallen gas, water en elektriciteit onder de primaire levensbehoeften.

Dit betekent dat het van groot maatschappelijk belang is dat ieder persoon deze nutsfaciliteiten kan genieten. Echter het plots geconfronteerd raken met financiële problemen, kan de beste overkomen. Een dergelijke situatie werkt stressverhogend en kan uiteindelijk leiden tot het niet betalen van openstaande facturen. De logische stap is het prioriteren van uitgaven en verplichtingen.

De uitdaging

Het betalen van de energie- en waternota staat in het algemeen hoog op de prioritietenlijst, gezien het noodzakelijke karakter van de diensten. Echter als de nood hoog is, blijven ook deze rekeningen onbetaald. Wat doet een nutsbedrijf in geval van zo’n achterstallige betaling? Van rijkswege moet eerst een betalingsherinnering worden sturen, met een betalingstermijn van meestal twee weken. Ontvang je geen betaling, dan mag je het contract beëindigen. Vaak met extra kosten en de inschakeling van dure incassopartijen. Uiteindelijk sluit de netbeheerder de energie af.

De aanpak

Aan de ene kant een begrijpelijke route, maar ook een ‘lose-lose’ situatie. Feit is dat wanneer iemand zijn rekeningen onbetaald laat als gevolg van financiële malaise, er per definitie wordt geprioriteerd. Dit betekent dat het enkel versturen van een herinneringsbrief met gemiddeld twee weken betaaltermijn geen zin heeft. Voor mensen in financiële nood leidt het uitstellen van de betaaltermijn vaak tot afstel. Simpelweg omdat ze naarmate de tijd verstrijkt steeds dieper in de problemen geraken. Wat wel helpt, is veel eerder in het proces -direct na het verstrijken van de betaaltermijn- een hyperpersoonlijk digitaal bericht (kanaal, datum, tijdstip, toonzetting) sturen naar de mobiele telefoon van de klant. Inclusief betaallink met ruime betaalkeuzemogelijkheid om het zo eenvoudig mogelijk te maken om de openstaande rekening direct te vereffenen. Een groot deel van de klanten zal onmiddellijk aan een dergelijk gepersonaliseerd digitaal betaalverzoek voldoen. En wordt een hoop toekomstige ellende voorkomen.

De resultaten

Onze Connect2Collect-dienstverlening is gebaseerd op A.I. en gebruikt machine learning om je in staat te stellen klanten zo doeltreffend mogelijk te benaderen. Dit zal leiden tot minder afsluitingen en beter betaalgedrag. Wij rekenen enkel een fee per succesvolle transactie, die een fractie is van de bedragen die incassopartijen in rekening brengen.

Meer weten?

Ben je ook benieuwd wat de inzet van A.I. in het aanmanings- en inningstraject voor het betaalgedrag van je klanten kan betekenen? Neem contact met ons op!