Het optimaal faciliteren van betalingen voorkomt premieachterstand en mogelijke imagoschade.

De verzekeringsbranche heeft te maken met grote aantallen polissen die in meerderheid op maandelijkse basis per automatische incasso worden geïncasseerd. Voor veel verzekeringsproducten geldt de regel dat een object of persoon niet is verzekerd als er premieachterstand is ontstaan.

De uitdaging

Door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van verzekeraars en de angst voor imagoschade bij het verwerpen van claims en royeren van klanten door betalingsachterstand, willen verzekeraars alles op alles zetten om premieachterstand te voorkomen.

De aanpak

Het inzetten van onze op A.I. gebaseerde Connect2Collect-dienstverlening, direct na het verstrijken van de betaaltermijn, leidt onmiddellijk tot positieve financiële gevolgen. Daarnaast is het ook maatschappelijk gezien een verantwoorde keuze. Klanten worden immers tijdig en maximaal gefaciliteerd in het aanmanings- en inningstraject. Dat gebeurt met een hyperpersoonlijke klantbenadering (kanaal, datum, tijdstip, toonzetting) op hun meest persoonlijk device; de mobiele telefoon. Je kunt klanten maximaal betaalgemak bieden middels een ruime keuzemogelijkheid aan mobiele klantvriendelijke betaalopties in de mobiele herinnering.

De resultaten

De resultaten zijn ook kostentechnisch aantrekkelijk. Wij berekenen enkel een fee per succesvolle transactie. Dit is een fractie is van de bedragen die incassopartijen in rekening brengen.

Meer weten?

Ben je voor je organisatie op zoek naar mogelijkheden om je klanten optimaal te faciliteren? Neem contact met ons op!